logo_main
Тези слід надсилати на поштову скриньку за адресою: biomedtalks2019@gmail.com.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ РОБОТИ:

Структура друкованої роботи (тез):

Приклад: ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ АНЕВРИЗМИ АОРТИ
AORTIC ANEURYSM SURGERY
Петров І.І./ I.Petrov
Науковий керівник: д.мед.н., проф. О.С. Іванов
Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М.М. Амосова
Відділення хірургічного лікування патології аорти
м. Київ, Україна
Текст роботи….
Summary: Text of summary……

УВАГА! Організаційний комітет залишає за собою право проводити конкурсний відбір для особистої участі у конференції. У разі, якщо робота не відповідає вимогам оформлення або не пройшла конкурсний відбір, організаційний внесок не повертається. Всім учасникам, чиї роботи будуть рекомендовані для участі у вигляді усної або стендової доповіді, буде надіслане запрошення на e-mail до 1 жовтня 2019 року.